Menu

Doel van de G10

Het doel is een parallel te bieden voor de G8 (nu G7) waarbelangrijke ontwikkelingen gesignaleerd en geduid worden.

Filosofen en economen gaan hand in hand. We hanteren deoude betekenissen van economie, waar keuzes gemaakt wordenom een samenleving in te richten, en filosofie in de betekenis vanzoeken naar 'ware' wegen.

U vindt op de G10 een tiental bouwstenen, die met elkaar samenhangen. Dit jaar staat het bewustzijn centraal vooral ook omdat de kennis hierover toeneemt zoals bv.de studie van het bewustzijn van dieren internationaal in een stroomversnelling is gekomen na titels als 'The Genius of Birds' of 'Are we smart enough to know how smart animals are?'

Waarom is de G10 zo uniek?

In tijden van steeds kortere berichtgeving, inkrimpende uitgeverijen en steeds minderbetrouwbare media grijpt De G10 terug op ouderwetse concepten doorflinke stevige sessies te organiseren waar het echt om iets gaat en niet omkorte hapjes van 15 minuten.

Hoe kiezen we de themas?

De organisatie van de G10 heeft natuurlijk veel oren en legt die te luister. De themas wordenzo gekozen dat ze de toekomst anticiperen op een 'po√ętische' wijze. Poetisch in de betekenis die Novalis er ooit aan gaf en niet als een weg naar de toekomstzonder alternatieven.

Hoe zag de G10 er vorig jaar uit?

2016 was de eerste G10 en Had veel meer dan dit een politieke lading zoals. Meer informatie over de G10 2016.